Ponúkame jednoradové, dvojradové, troj-radové valčekové reťaze, dopravné reťaze typu M, MT, FV, FVC, FVT

Našim zákazníkom dokážeme ponúknuť široké spektrum produktov v špičkovej kvalite v primeraných cenách.  Kladieme vysoký dôraz na kvalitu svojich produktov, nízke dodacie lehoty a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.
Našim cieľom je vždy spokojný zákazník a obojstranne výhodná obchodná spolupráca založení na vzájomnej dôvere.