Skrutky rozdeľujeme podľa účelu na skrutky spojovacie pre statické zaťaženie, skrutky spojovacie pre dynamické zaťaženie a skrutky pohybové ich norma je sa označuje DIN a ISO. Z uvedeného je zrejmé, že spojovacie skrutky slúžia pre ľahko rozoberateľné spoje.

Pohybové skrutky slúžia na premenu otáčavého pohybu na priamočiary a opačne. Závit je základným tvarovým prvkom pre skrutkové spojenia, umožňuje spojenie dvoch proti kusov. Geometricky je určený závitovou plochou tvoriacou profil závitu.

Ak závit vykonáva rotačný pohyb, každý jeho bod opisuje skrutkovicu. Matice, rovnako ako skrutky, existujú v množstve rôznych prevedení. Najbežnejší tvar je šesťboký hranol. Bežne sa používajú matice štandardné alebo nízke ďalej sa používajú matice korunové, samoistiace, alebo matice k prinitovaniu.